[Kunoichi] Epheria Marine Kunai

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 450 Pearls

Epheria Marine Kunoichi Kunai DrawnEpheria Marine Kunoichi Kunai Stowed