[Kunoichi] Karin

  • Source: Pearl Shop
  • Cost:
    • Weapon & Costume Set: 2,900 Pearls
    • Costume Set: 2,200 Pearls
    • Armor: 2,500 Pearls
    • Helmet: 500 Pearls

bdo-karin-kunoichi-fullbdo-karin-kunoichi-full-2bdo-karin-kunoichi-full-3bdo-karin-kunoichi-full-4

bdo-karin-kunoichi-costumebdo-karin-kunoichi-costume-2bdo-karin-kunoichi-costume-3bdo-karin-kunoichi-no-helm

bdo-karin-kunoichi-min-durabdo-karin-kunoichi-min-dura-2