[Kunoichi] Night Cat

 • Source: Pearl Shop
 • Cost:
  • Premium Set: 3,400 Pearls
  • Weapon & Costume Set: 2,900 Pearls
  • Costume Set: 2,200 Pearls
  • Armor: 2,000 Pearls
  • Helmet: 500 Pearls

bdo-night-cat-kuno-weapon-costumebdo-night-cat-kuno-weapon-costume-2bdo-night-cat-kuno-weapon-costume-3bdo-night-cat-kuno-weapon-costume-4bdo-night-cat-kuno-weapon-costume-5

bdo-night-cat-kuno-costumebdo-night-cat-kuno-costume-2bdo-night-cat-kuno-costume-3bdo-night-cat-kuno-costume-4

bdo-night-cat-kuno-costume-min-durabdo-night-cat-kuno-costume-min-dura-2

Concept Art

bdo-night-cat-concept-art