[Shai] Venecil

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 2,200 Pearls

Shai Venecil All FrontShai Venecil All RearShai Venecil All RightShai Venecil All SideShai Venecil No Helmet

Shai Venecil Durability FrontShai Venecil Durability RearShai Venecil Durability RightShai Venecil Durability Side